Wie zijn de ‘vrienden van Pegasus’?

De vrienden van Pegasus is opgericht in de ledenvergadering van 2013. Het zijn leden die vanuit vorige bestuursfuncties en/of betrokkenheid bij de vereniging willen helpen bij de organisatie, de opzet en de uitvoering van activiteiten van de vereniging.

 

De vriendengroep is een activiteitencommissie en maakt geen deel uit van het bestuur. Voor alle activiteiten geldt dat deze alleen plaats vinden onder betrokkenheid van de leiding en in overleg met en onder goedkeuring van het bestuur van de vereniging.

 

Weet u een leuke activiteit of heeft u een idee? Maakt dit kenbaar bij het bestuur, de leiding of bij de vrienden van Pegasus. De vrienden van Pegasus zijn: An Jansen, Annelien Roke, Frida Renshof, Sabine Berghorst, Trudy Berends, Willy Vahl en Jos Melenhorst.

 

Neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Geef een reactie