Agenda

Vakanties

Tijdens de vakanties worden er geen (of in geval van de selectiegroepen) aangepaste lessen gegeven.

Pegasus Heerde houdt hiermee rekening met de vakanties van de basisscholen in Heerde (Regio Midden).

De selectiegroepen worden vóór de vakanties door hun leiding geïnformeerd over de trainingsdagen én tijden in de vakanties.

 

Zomervakantie: zaterdag 8 juli 2023 t/m zondag 20 augustus 2023

Herfstvakantie: zaterdag 14 oktober 2023 t/m zondag 22 oktober 2023

Kerstvakantie:   zaterdag 23 december 2023  t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 17 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024

Meivakantie:   zaterdag 27 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024

Zomervakantie: zaterdag 13 juli 2024 t/m zondag 25 augustus 2024

 

Ook tijdens Nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven.

Pieten Gym

Elk jaar helpt GV Pegasus Sinterklaas door gympieten op te leiden. Een heus feest voor de jongere kinderen! Via de leiding ontvangt uw kind een uitnodiging voor dit feest.

Jeugdkamp

Voor leden vanaf 8 jaar wordt er jaarlijks (meestal in juni) een jeugdkamp georganiseerd in Beekbergen.  Er wordt natuurlijk ook geprobeerd of er nog een keer geturnd en trampoline gesprongen kan worden in de sporthal, maar bosspelen en kampvuur mogen ook zeker niet ontbreken!

Via de leiding wordt u op de hoogte gebracht van alle informatie rondom het kamp.

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en wordt aangegeven wat het bestuur aan beleid gaat ontwikkelen. Dit is het moment om invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging. Wilt u meebeslissen over het beleid of heeft u opmerkingen over het gevoerde beleid, dan mag u deze vergadering niet missen. Alle leden boven de 16 jaar en ouders/verzorgers van de jeugdleden worden hiervoor uitgenodigd.