menu close menu

Vergadering bestuur

Het bestuur vergadert maandelijks op woensdagavond met uitzondering van de maanden juli en augustus. Zijn er zaken waarvan u vindt dat die door het bestuur behandeld moeten worden neem dan contact op met een bestuurslid. De adressen kunt u vinden onder het kopje ‘adressen’.

 

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De gymnastiekvereniging volgt de vakanties van de basisscholen in Heerde.

 

Vakantieregeling 2016-2017:

Zomervakantie:             09 juli 2016 t/m 21 augustus 2016

Herfstvakantie:             15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016

Kerstvakantie:               24 december 2016 t/m 08 januari 2017

Voorjaarsvakantie:        25 februari 2017 t/m 05 maart 2017

Meivakantie:                  22 april 2017 t/m 30 april 2017

Zomervakantie:             08 juli 2017 t/m 20 augustus 2017

 

 

 

Jeugdkamp

Voor leden vanaf 8 jaar wordt er jaarlijks een jeugdkamp georganiseerd.

Ieder jaar vindt het jeugdkamp in juni plaats en deze wordt gehouden in Beekbergen.

Bekijk hier een filmpje van het zomerkamp van 2015!

 

 

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en wordt aangegeven wat het bestuur aan beleid gaat ontwikkelen. Dit is het moment om invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging. Wilt u meebeslissen over het beleid of heeft u opmerkingen over het gevoerde beleid, dan mag u deze vergadering niet missen. De datum voor de eerst volgende ledenvergadering is nog niet bekend.