Opzeggen lidmaatschap

Het kan zijn dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Dat vinden wij natuurlijk erg jammer, maar
hebben daar alle begrip voor. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (e-mail heeft
de voorkeur) bij de ledenadministratie en dient uiterlijk een maand voor aanvang van de
contributieperiode ingeleverd te zijn. Over de lopende periode wordt geen contributie
terugbetaald. U ontvangt een bevestiging van de opzegging.
Als u uw lidmaatschap opzegt, wordt ook de automatische machtiging stop gezet. Houdt bij het
inzenden wel rekening met enige tijd voor verwerking.

Het e-mailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@pegasusheerde.nl

In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan het lidmaatschap tijdelijk worden
opgezegd. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek te sturen naar de ledenadministratie.