menu close menu

Het kan zijn dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Dat vinden wij natuurlijk erg jammer maar hebben daar alle begrip voor.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (e-mail heeft de voorkeur) bij de ledenadministratie en dient uiterlijk een maand voor aanvang van de contributieperiode ingeleverd te zijn. Over de lopende periode wordt geen contributie terugbetaald. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. Het e-mailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@pegasusheerde.nl

Als u uw lidmaatschap opzegt, wordt ook de automatische machtiging stop gezet. Houdt bij het inzenden wel rekening met enige tijd voor verwerking.