Nieuwe contributietarieven per 01 januari 2016

Op de jaarvergadering van 27 januari j.l. zijn de nieuwe contributietarieven vastgesteld die per 01 januari 2016 in zijn gegaan.

Op 01 februari zal de contributie van januari en februari worden geïncasseerd. Tevens wordt tijdens deze incassoronde de bondscontributie over het eerste kwartaal geïncasseerd. De KNGU heeft deze in 2016 verhoogt van € 3,84 naar € 5,06 voor de junioren en van € 4,93 naar € 6,18 voor de senioren. Dit zijn de bedragen per kwartaal.

De nieuwe tarieven kunt u hier vinden: Contributie 2016