Contributie

De contributie wordt per 2 maanden geïnd en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Dit gebeurt in de
maanden januari, maart, mei, september en november. Om de kosten zo laag mogelijk te
houden, voor u en de vereniging, wordt u verzocht om de vereniging te machtigen om de
verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van uw bankrekeningnummer. In het digitale
inschrijfformulier wordt u gevraagd hiervoor toestemming te geven. Bij het niet gebruiken van een
machtiging wordt per kwartaal € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
Naast verenigingscontributie wordt tijdens 4 van de 5 incassorondes de bondscontributie
geïncasseerd, in januari, mei, september en november. De selectiegroepen volgen de contributie van de jeugd.
De huidige tarieven kunt u hier vinden.