menu close menu

Vergadering bestuur

Het bestuur vergadert maandelijks op woensdagavond met uitzondering van de maanden juli en augustus. Zijn er zaken waarvan u vindt dat die door het bestuur behandeld moeten worden neem dan contact op met een bestuurslid. De adressen kunt u vinden onder het kopje ‘adressen’.

 

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De gymnastiekvereniging volgt de vakanties van de basisscholen in Heerde.

 

Vakantieregeling 2018-2019 (regio midden):

Zomervakantie:             t/m 26 augustus 2018

Herfstvakantie:              20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie:               22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie:        23 februari 2019 t/m 3 maart 2019

Meivakantie:                  27 april 2019 t/m 5 mei 2019

Zomervakantie:             20 juli 2019 t/m 1 september 2019

 

 

Pietengymfoto sinterklaas feest

Elk jaar helpt GV Pegasus Sinterklaas door gympieten op te leiden. Een heus feest voor de jongere kinderen! Via de leiding ontvangt uw kind een uitnodiging voor dit feest.

 

 

Jeugdkamp

Voor leden vanaf 8 jaar wordt er jaarlijks (in juni) een jeugdkamp georganiseerd in Beekbergen.  Er wordt natuurlijk ook geprobeerd of er nog een keer geturnd en trampoline gesprongen kan worden in de sporthal, maar bosspelen en kampvuur mogen ook zeker niet ontbreken!

Via de leiding wordt u op de hoogte gebracht van alle informatie rondom het kamp.

 

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en wordt aangegeven wat het bestuur aan beleid gaat ontwikkelen. Dit is het moment om invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging. Wilt u meebeslissen over het beleid of heeft u opmerkingen over het gevoerde beleid, dan mag u deze vergadering niet missen. De datum voor de eerst volgende ledenvergadering is woensdag 23 januari 2019. Alle leden boven de 16 jaar en ouders/verzorgers van de jeugdleden zijn hiervoor uitgenodigd.